Võtke meiega ühendust

soo­me kee­le test

Tere tule­mast täit­ma soo­me kee­le testi!

Nimi
Email
Tele­fo­ni­num­ber
1. Miten menee? — ______________ .
2. Tämä mies  __________  suomea  hyvin.
3. _________ kans­sa menet Tarttoon?
4. _________ kiel­tä Pek­ka puhuu?
5. Per­jan­tai­na menem­me _________.
6. Bus­sias­ema _________ Torin kadulla.
7. San­na ja Sep­po _________ huomenna.
8. Minul­la on mon­ta _________.
9. He ____________  eilen televisiota.
10. Me _____________ tääl­lä aikaisemmin.
11.  _____________ kupin kah­via. –  Kiitos!
12. Puhun rans­kaa mel­ko _____________ .
13. Pek­ka asuu _____________ .
14. Odo­tin koko päi­vän, mut­ta sis­ko­ni _________.
15. Meil­lä oli vähän rahaa, sik­si me _________ Japaniin.
16. Mat­ti pitää _________.
17. Suo­ma­lai­set ovat _________?
18. He ___________ peru­noi­ta joka päivä.
19. Hän aloit­ti ______________ neljävuotiaana.
20. Kuka tuo poi­ka on, _________ istuu tuolil­la Ullan vieressä?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *