Võtke meiega ühendust

Kiir­kur­su­sed grup­pi­de­le ing­li­se ja soo­me keel

Ole­me Töö­tu­kas­sa Koo­li­tus­kaar­di part­ner  Töö­tu­kas­sa klien­ti­de­le paku­me GRUPI koo­li­tust Töö­tu­kas­sa poolt väl­jas­ta­ta­va Kin­ni­tus­kir­ja alu­sel. Koo­li­tu­se eest tasub Töö­tu­kas­sa järel­mak­su tingimustel. 

Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na. Eraisi­ku­test klien­did saa­vad järg­ne­val aas­tal 20% tulu­mak­su tagas­tust. Jurii­di­lis­te isi­ku­te poolt oma töö­ta­ja­te koo­li­ta­miseks tehtavad kulud on ette­võt­te äri­ku­lu. Hin­nad on lõp­li­kud, käi­be­mak­su ei lisan­du. Õppe­ma­ter­ja­lid on hin­na sees. Väl­jas­ta­me koo­li­tust tõen­da­va dokumendi. 

Klas­si­ruumi koo­li­tu­sed toi­mu­vad meie büroo­ruumi­des, Tal­lin­na kesk­lin­nas, aad­res­sil Par­da 8. Vee­bi­kur­su­sed veebiteel. 

ERIALA INGLISE keel. Kiir­kur­sus. Raa­ma­tu­pi­da­mi­ne, rahan­dus, mak­sun­dus. Klassiruum.

Sobib kee­le­os­kus­ta­se­me­te­le: A2, B1 ja B2 või kõr­gem. Eri­ala ing­li­se kee­le õpe toi­mub mini-mini gru­pis (gru­pi suu­rus kuni  3 õpi­last). Toi­mub: ree­del (9.06.) kl 9.30 – 12.45 (4 ak/t) lõu­na­paus 12.45–13.45 ja kl 13.45 — 17.15 (4 ak/t).

Hind ühe­le õpi­lase­le on 320.- eur.

ERIALA INGLISE keel. Kiir­kur­sus. Medit­siin ja ter­vis­hoid (konk­reet­ne kuu­päev täp­sus­ta­tak­se … 2023.). Klassiruum.

KIIRKURSUSED GRUPPIDELE — INGLISE keel 

VEEBIKURSUS MINIGRUPP INGLISE keel B (kesk­ta­se). Kiir­kur­sus (6 ak/t näd) esmas­päe­vi­ti ja kol­ma­päe­vi­ti õhtu­ti kl 16.30–18.45. Kes­tus … näd. Algus: 17.05.2023. Lõpp: 19.06.2023. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 522.- eur. Gru­pi suu­rus kuni 3 õpi­last. Maht 24 ak/t (koos ise­seis­va­ga 48 ak/t).

KLASSIRUUM. MINIGRUPP INGLISE keel A (ele­men­taar-mada­lam kesk­ta­se). Kiir­kur­sus (8 ak/t näd) esmas­päe­vi­ti ja kol­ma­päe­vi­ti hom­mi­ku­ti kl 9.30 — 12.30. Kes­tus … näd. Algus: 29.05.2023. Lõpp: 21.06.2023. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 704.- eur. Gru­pi suu­rus kuni 3 õpi­last. Maht 32 ak/t (koos ise­seis­va­ga 64 ak/t).

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….All­järg­ne­valt KEVAD SÜGIS TALVE SUVE KURSUSed EI TOIMU.

KEVADKURSUS (2 kuud 2 näd) aprill-mai-juuni 60 ak/t ing­li­se keel B (kesk­ta­se). Toi­mub kol­ma­päe­va õhtu­ti kl 17.00 — 19.15 (3 ak/t) ja nel­ja­päe­va hom­mi­ku­ti kl 9.00 — 11.15 (3 ak/t) ehk kok­ku 6 ak/t näda­las. Gru­pi suu­rus kuni 5 õpi­last. Klas­si­ruumi kur­sus. Algus kevad 2023. Lõpp: 10 jär­jes­ti­kust näda­lat. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1 140.- eur

SÜGISKURSUS (2 kuud) sept-okt-nov 60 ak/t ing­li­se keel B (kesk­ta­se). Toi­mub kol­ma­päe­va õhtu­ti kl 17.00 — 19.15 (3 ak/t) ja nel­ja­päe­va hom­mi­ku­ti kl 9.00 — 11.15 (3 ak/t) ehk kok­ku 6 ak/t näda­las. Gru­pi suu­rus kuni 5 õpi­last. Algus sügis 2023. Lõpp: 10 jär­jes­ti­kust näda­lat. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1 140.- eur

TALVEKURSUS (2 kuud 2 näd) jaan-veeb-märts 60 ak/t ing­li­se keel B (kesk­ta­se) tase Toi­mub kol­ma­päe­va õhtu­ti kl 17.00 — 19.15 (3 ak/t) ja nel­ja­päe­va hom­mi­ku­ti kl 9.00 — 11.15 (3 ak/t) ehk kok­ku 6 ak/t näda­las. Gru­pi suu­rus kuni 5 õpi­last. Algus talv 2023. Lõpp: 10 jär­jes­ti­kust näda­lat. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1 140.- eur

SUVEKURSUS (1 kuu) juu­li-august 42 ak/t ing­li­se keel B (kesk­ta­se). Toi­mub tei­si­päe­vi­ti kl 12.30–14.45 (3 ak/t), kol­ma­päe­vi­ti kl 12.30–14.15 (3 ak/t) ja nel­ja­päe­vi­ti kl 12.30–14.45 (3 ak/t) ehk kok­ku 9 ak/t näda­las. Gru­pi suu­rus kuni 5 õpi­last. Algus suvi 2023. Lõpp: 4 jär­jes­ti­kust näda­lat. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 798.- eur 

KIIRKURSUSED GRUPPIDELE — SOOME keel — klassiruum.

MINIGRUPP SOOME keel A (ele­men­taar­ta­se). Kiir­kur­sus (6 ak/t näd) esmas­päe­vi­ti ja kol­ma­päe­vi­ti õhtu­ti kl 16.30 — 18.45. Algus: täp­sus­ta­me 2023. Lõpp: kes­tus 10 jär­jes­ti­kust näda­lat. Kur­su­se tasu ühe­le õpi­lase­le 1 200.- eur. Gru­pi suu­rus kuni 3 õpi­last. Maht 60 ak/t (koos ise­seis­va­ga 120 ak/t).

Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na. Eraisi­ku­test klien­did saa­vad järg­ne­val aas­tal 20% tulu­mak­su tagas­tust. Jurii­di­lis­te isi­ku­te poolt oma töö­ta­ja­te koo­li­ta­miseks tehtavad kulud on ette­võt­te äri­ku­lu. Hin­nad on lõp­li­kud, käi­be­mak­su ei lisan­du. Õppe­ma­ter­ja­lid on hin­na sees. Väl­jas­ta­me koo­li­tust tõen­da­va dokumendi. 

Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na. Eraisi­ku­test klien­did saa­vad järg­ne­val aas­tal 20% tulu­mak­su tagas­tust. Jurii­di­lis­te isi­ku­te poolt oma töö­ta­ja­te koo­li­ta­miseks tehtavad kulud on ette­võt­te ärikulu. 

Hin­nad on lõp­li­kud, käi­be­mak­su ei lisan­du. Õppe­ma­ter­ja­lid on hin­na sees. Väl­jas­ta­me koo­li­tust tõen­da­va doku­men­di. Kogu­maht koos ise­seis­va õppe­töö­ga kodus on 120 ak/t (kevad‑, sügis‑, tal­ve­kur­sus) ja 84 ak/t (suve­kur­sus).

Koo­li­tu­sed toi­mu­vad Tal­lin­na kesk­lin­nas, aad­res­sil Par­da 8.