Võtke meiega ühendust

Ette­võt­te­si­se­sed gru­pid ing­li­se ja soo­me keel

Ette­võt­te­si­sest koo­li­tust paku­me sage­du­se­ga üks koo­li­tus­kord näda­las, kor­ra­ga toi­mub mii­ni­mum 2 ak/t (2x45min). Soo­vi­ta­me kor­ra­ga 3 ak/t (3x45min).

Ühe õppe­tun­ni hind 1 õpi­lase­le ja 2 õpi­lase gru­pi­le on 40,50 eur – see­ga Koo­li­tus­kur­sus mahu­ga 30t Hind on 1215.- eur ja Koo­li­tus­kur­sus mahu­ga 50t Hind on 1925.- eur.

Ühe õppe­tun­ni hind 3–7 õpi­lase gru­pi­le on 44,50 eur – see­ga Koo­li­tus­kur­sus mahu­ga 30t Hind on 1335.- eur ja Koo­li­tus­kur­sus mahu­ga 50t Hind on 2225.- eur.

Ühe õppe­tun­ni hind 8–10 õpi­lase gru­pi­le on 48,50 eur – see­ga Koo­li­tus­kur­sus mahu­ga 30t Hind on 1455.- eur ja Koo­li­tus­kur­sus mahu­ga 50t Hind on 2425.- eur.

Soo­vi­ta­me vali­da koo­li­ta­ja läbi Proo­vi­tun­ni (2x45min ; 2×42.-) — Proo­vi­tun­ni est tasu­tak­se arve alu­sel ettemaksuna. 

Ole­ne­valt ette­võt­te asu­ko­hast, on või­ma­lik, et raken­da­me koha­le­tu­le­ku­ta­su (5–10 eur koo­li­tus­kor­ra koh­ta). Kui fir­ma asub Tal­lin­na kesk­lin­nas, siis me koha­le­tu­le­ku­ta­su ei rakenda.

Koo­li­tu­se eest tasu­tak­se arve alu­sel ette­mak­su­na. Hin­nad on lõp­li­kud, käi­be­mak­su ei lisan­du. Õppe­ma­ter­ja­lid on hin­na sees. Väl­jas­ta­me koo­li­tust tõen­da­va doku­men­di. Tase­med A1, A2, B1, B2.