Võtke meiega ühendust

Kee­le­õpe

Kiir­kur­su­sed gruppidele

Tal­lin­na kesklinnas. 

Edasi »

Kur­su­sed gruppidele

Tal­lin­na kesklinnas. 

Edasi »

Ette­võt­te­si­se­sed grupid

Ette­võt­te asukohas. 

Edasi »

Indi­vi­duaal­õ­pe

Tal­lin­na kesk­lin­nas ja sky­pe teel väl­jas­pool Tallinn-Eesti. 

Edasi »

Õppe­ka­vad

Õppe­ka­vad ja õppekorraldus. 

Edasi »

Regist­ree­ri­tud Täis­kas­va­nu­te koo­li­tus­asu­tuse­na Majan­dus­te­ge­vus­re­gist­ris —  regist­ree­ri­mis­num­ber 214827

(28.01.2020.)